Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

ZONA INTEGRITAS

  

 

Download Dokumen Zona Integritas    

 

Dokumen Zona Integritas  2020     CLICK HERE                                                                  

 
 

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

LHKPN

01 Mar

LHKPN

Periodik 2020

No  NAMA
 JABATAN
 TANGGAL LAPOR  BUKTI LAPOR  PENGUMUMAN HARTA
1. MUHAMMAD ARIF NURYANTA, S.H.,M.H. KETUA  09 Februari 2021    
2. NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H. HAKIM 23 Februari 2021
3. RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H., M.Hum. HAKIM 19 Februari 2021     
5 VILIA SARI, S.H., M.Kn. HAKIM  21 Januari 2021  tombol unduh 
5. DENY IKHWAN, S.H,. M.H HAKIM 25 Februari 2021  
6. VONNE TIURMA RISMAULI, S.H., M.H..  HAKIM 06 Januari 2021  tombol unduh
7. ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H. HAKIM 19 Februari 2021       
8. NOVIE ERMAWATI, S.H. HAKIM 05 Januari 2021 tombol unduh
9. LELY TRIANTINI, S.H.., M.H HAKIM 13 Januari 2021 tombol unduh tombol unduh 
10. SUPRIYATIN, S.H. PANITERA 10 Februari 2021 
11. SLAMET SUDIARTO, S.H. SEKRETARIS 10 Februari 2021      
12  HERU SETYANTO, S.H. PANMUD HUKUM 19 Februari 2021      
13.  MAM WIDIANTO, S.H. PANMUD PERDATA/PPK 09 Februari 2021      
14. JUMILAH, S.H., M.H. PANMUD PIDANA 10 Februari 2021      
15. ARMY EKONANTO, S.IP, S.H. PANITERA PENGGANTI  29 Januari 2021   tombol unduh Belum turun    
16. KURNIA AGUNG P., S.H. PANITERA PENGGANTI 10 Februari 2021      
17. HARYATI BUDI RAHAYU, S.H PANITERA PENGGANTI 04 Februari 2021      
18. SRI PRAMULATSIH, S.H PANITERA PENGGANTI 04 Februari 2021 
19. TUSIRIN, S.H. PANITERA PENGGANTI 19 Februari 2021      
20. BILAL, S.H. PANITERA PENGGANTI 10 Februari 2021      
21. SISWADI, S.H. PANITERA PENGGANTI 05 Februari 2021 
22. AGUS MUGIONO, S.H PANITERA PENGGANTI 28 Januari 2021 
23. TEGUH WAHYUDI, S.H. PANITERA PENGGANTI 05 Februari 2021      
24. DANARSO, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI 21 Januari 2021 
25. RALIM, S.H.   PANITERA PENGGANTI    08 Februari 2021       

 

LHKPN

Periodik 2019

 

No 
NAMA
JABATAN
TANGGAL LAPOR
BUKTI LAPOR 
PENGUMUMAN HARTA
1. MUHAMMAD ARIF NURYANTA, S.H.,M.H. KETUA 22 Januari 2020  tombol unduh tombol unduh   
2. BUDI SETYAWAN, S.H.,M.H. WAKIL KETUA 23 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
3. NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H. HAKIM 30 Januari 2020 tombol unduh  tombol unduh   
4. DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H. HAKIM 29 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh 
5. RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H., M.Hum.  HAKIM 16 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh 
6. DENY IKHWAN, S.H,. M.H. HAKIM 23 Januari 2020 tombol unduh  tombol unduh   
7. IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., M.H. HAKIM 16 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
8. ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H. HAKIM 16 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
9. NOVIE ERMAWATI, S.H. HAKIM 15 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
10. LELY TRIANTINI, S.H.., M.H. HAKIM 22 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh    
11 SUPRIYATIN, S.H. PANITERA 16 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh    
12. SLAMET SUDIARTO, S.H. SEKRETARIS 17 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh    
13. HERU SETYANTO, S.H. PANMUD HUKUM 17 Januari 2020   tombol unduh    
14. IMAM WIDIANTO, S.H. PANMUD PERDATA/PPK 30 Januari 2020   Belum turun    
15. JUMILAH, S.H., M.H. PANMUD PIDANA 30 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh    
16. ARMY EKONANTO, S.IP, S.H. PANITERA PENGGANTI 15 Januari 2020   tombol unduh    
17. TURSINI, S.H. PANITERA PENGGANTI 6 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
18. KURNIA AGUNG P., S.H. PANITERA PENGGANTI 24 Januari 2020   tombol unduh    
19. IMAM SUBEKTI, S.H. PANITERA PENGGANTI 16 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh    
20. HARYATI BUDI RAHAYU, S.H. PANITERA PENGGANTI 6 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
21. SRI PRAMULATSIH, S.H. PANITERA PENGGANTI 6 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
22. TUSIRIN, S.H. PANITERA PENGGANTI 30 Januari 2020   tombol unduh    
23. BILAL, S.H. PANITERA PENGGANTI 13 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
24. SISWADI, S.H. PANITERA PENGGANTI 22 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh   
25. AGUS MUGIONO, S.H. PANITERA PENGGANTI 7 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
26. TEGUH WAHYUDI, S.H. PANITERA PENGGANTI 7 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh   
27. DANARSO, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI 14 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh
28. RALIM, S.H. PANITERA PENGGANTI 30 Januari 2020 tombol unduh tombol unduh   

 

 LHKPN

Periodik 2018

No 
NAMA
JABATAN
BUKTI LAPOR 
PENGUMUMAN HARTA
1. MUHAMMAD ARIF NURYANTA, SH,MH KETUA tombol unduh  tombol unduh
2. BUDI SETYAWAN, SH,MH WAKIL KETUA tombol unduh  tombol unduh
3. NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H HAKIM tombol unduh  tombol unduh
4. DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H HAKIM tombol unduh  tombol unduh
5. RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H.M.Hum    
HAKIM tombol unduh  tombol unduh
6. DENY IKHWAN, S.H,. M.H HAKIM tombol unduh  tombol unduh
7. IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., M.H HAKIM tombol unduh  tombol unduh
8. ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H HAKIM tombol unduh  tombol unduh
9. NOVIE ERMAWATI, SH HAKIM tombol unduh  tombol unduh
10. LELY TRIANTINI, SH., MH HAKIM tombol unduh  tombol unduh
11 SUPRIYATIN, SH PANITERA tombol unduh  tombol unduh
12. SLAMET SUDIARTO, SH SEKRETARIS tombol unduh  tombol unduh
13. HERU SETYANTO, SH PANMUD HUKUM tombol unduh  tombol unduh
14. IMAM WIDIANTO, SH PANMUD PERDATA/PPK tombol unduh  tombol unduh
15. JUMILAH, SH,MH PANMUD PIDANA tombol unduh  tombol unduh
16.  ARMY EKONANTO, S.IP, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
17.  TURSINI, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
18.  KURNIA AGUNG P, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
19.  IMAM SUBEKTI, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
20. HARYATI BUDI RAHAYU, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
21. SRI PRAMULATSIH, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
22. TUSIRIN, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
23. BILAL, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
24. SISWADI, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
25. AGUS MUGIONO, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
26. TEGUH WAHYUDI, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
27. DANARSO, SH, MH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
28. RALIM, SH PANITERA PENGGANTI tombol unduh  tombol unduh
29. DIAH SOELISTIJAWATI, SH BENDAHARA PENGELUARAN tombol unduh  tombol unduh